Architekt Michal Havelka

Hlavní menu


Architekt Michal Havelka

Normální architektura

Cílem mých návrhů je dělat tzv. „Normální Architekturu“. To jest, aby se v mých domech, bytech a chalupách dobře žilo, aby byly útulné, příjemné a v neposlední řadě, aby nebyly nesmyslně drahé.

Chci aby "mé domy" respektovaly prostředí, do kterého jsou navrhovány, vycházely z kulturního, sociálního a klimatického kontextu. Snažím se stavby integrovat do zeleně aby co nejvíce splynuly s okolím. S oblibou používám zelené střechy, zelené fasády, nebo část hmoty zakomponovat přímo do terénu.

V neposlední řadě se snažím využívat obnovitelných zdrojů energie, využívání místních stavebních materiálů, energeticky nenáročných, a to jak při jejich výrobě, tak i po jejich dožití.