Novostavba dvou rodinných domů


N O V O S T A V B A
D V O U R O D I N N Ý C H
D O M Ů
V P Ř Í C H O V I C Í C H

 

Projekt řeší novostavbu dvou rodinných domů, přičemž každý z domů je o třech bytových jednotkách.

Architektura domů sleduje stejný motiv jako urbanismus. Domy jsou navrženy na podélném půdorysu s co nejmenším rozponem tak,
aby viditelný štít vyšel štíhlý a jednoduchý. Rozměr domů je 7,2 * 18,7 m. Ke každému domu je směrem na sever předsunut úzký trak
dřevěných kůlen rozměrů 2,2 * 18,7 m, který s hlavním domem je propojen vstupní chodbou a zastropen plochou střechou pokrytou
vegetačním souvrstvím. Celá hlavní stavba je opláštěna dřevěnými prkny min. š 200 mm. Okna a vstupní dveře jsou navržena dřevěná
Euro, opatřena lazurovacími laky.
Střecha je opláštěna falcovanou plechovou krytinou v břidlicové barvě. Do stejného materiálu jsou opláštěny i vsazené vikýře a ostatní klempířské prvky.
Provozně je dům navržen o jednom nadzemním podlaží s obytným podkrovím.