Projekt novostavby rodinného domu v Harrachově


Lokalita: Harrachov

Období: Listopad 2010

Kategorie:
Rodinné domy | Restaurace

Předmětem projektu je novostavba rodinného domu.

Jedná se o dvoupodlažní objekt  se suterénem a obytným podkrovím, sloužící k bydlení jedné rodiny. V suterénu objektu je navrženo malé občerstvení pro konzumaci nápojů.

Dům je situován v dolní části svažitého pozemku. Prudkého svahu je využito tak, že hmota domu je do něj vetknuta a značná část domu je překryto zelenou střechou (loukou) a je tudíž před okolními zraky schována. Hmotově výrazná zůstane jen „dřevěná“ část se sedlovou střechou o rozměrech 6x14 m.

Pohledově jsou použity tradiční materiály - kamenné prvky (opěrky , terénní vyrovnávací schody), dřevěné obložení , sklo na výplně, krytina plechová - černá. A v neposlední řadě zelené střechy, které volně přecházejí v louku.

Dům je přístupný ze státní komunikace na Rýžovišti. Osa domu (hřebene) je orientována podél komunikace a tedy rovnoběžně s vrstevnicemi. Dům má dvě nadzemní podlaží ,suterén , přízemí a obytné podkroví v sedlové střeše.

Navenek působí hmota domu jako velice jednoduchý dřevěný objekt o jednom nadzemním podlaží se suterénem a podkrovím v sedlové střeše. Tvar vychází z archetypu místní architektury, tj. obdélníkový půdorys s osou orientovanou po vrstevnici, sedlová střecha se sklonem 45°a dřevěné obložení, střecha s plechovou krytinou.

Avšak část domu je pro okolí skryta, neboť část domu je zakomponována (vetknuta) do svahu. Tímto řešením se podařilo zakomponovat do této hmoty i poměrně velký byt 3+1 v přízemí.