Hliněná bašta - restaurace


Lokalita: Průhonice

Období: 1997

Kategorie:
Restaurace

Experimentální stavba z nepálené hlíny. Respektuje základní principy ekologické stavby – pasivní využívání solární energie, tepelné čerpadlo, recyklované stavební materiály, přírodní tepelné izolace, zelenou střechu.

Realizace: 1997