Rekonstrukce a dostavba rehabilitačního centra CKP Roseta


STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA
OBJEKTU
CKP-ROSETA

Jedná se o objekt situovaný ve dvorním bloku činžovních bytových domů v ulici Nezamyslova 1712/13a na Praze 2. Objekt má dvě nadzemní podlaží a není podsklepen, zastřešen je šikmými střechami a vrcholovým obloukovým světlíkem nad střední částí.

Konstrukčně se jedná o podélný trojtrakt s centrálním atriem, ve kterém je umístěno schodiště s ochozem pro přístup do místnosti v krajních traktech. Strop nad 1NP je proveden jako plechobetonový s ocelovými stropnicemi a železobetonovou deskou na trapézovém plechu. Směrem k fasádě je strop podepřen ocelovým průvlakem, který je uložen na ocelové sloupy a nosné obvodové boční stěny. Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou provedeny z cihelného zdiva ztužené obvodovými věnci v úrovni stropu 1NP a střechy.