Obytný soubor Americká 1


Lokalita: Praha - Vinohrady

Období: 1996 - 2003

Kategorie:
Bytové domy

Investor: ORCO GROUP a.s.

Projektant: SEA, sdružení

Projekt: 1996

Kolaudace: 2003

Část Vinohrad, v níž se nachází řešená lokalita, je charakteristická svou specifickou formou zástavby. Uzavřené městské bloky zde přecházejí do vilové zástavby sledující uliční čáru, nebo stojící volně uprostřed zahrady. Vila zde ale není individuálně pojatý rodinný dům, ale takzvaná městská, či činžovní vila o více patrech pro více rodin (nebo nájemníků).

Navržená zástavba respektuje tento historický princip zástavby, stejně jako velikost původních vil. Je tvořena čtyřmi objekty. Tři z nich jsou umístěny na horní terase pozemku v místě původní zástavby zničené z větší části při náletech během druhé světové války. Čtvrtý doplňuje stávající vily v nejnižším místě pozemku, navazující již na zástavbu nuselského údolí.

Architektonická forma volně rozvíjí palladianské téma. Vychází z naší vnitřní potřeby navrhnout do tohoto prostředí moderní ale solidní dům, který se nebojí použít vyzkoušených archetypů. Dům, který si bere z moderny jen základní principy a nepodléhá tolik módě sezóny. V moderní architektuře to dneska skoro vyžaduje určitou odvahu – reprodukce módních „modernistických“ klišé je bezpečnější a efektnější. Tento názor neznamená negaci současných trendů, ale spíše pokus o vytvoření rozumné alternativy. Některé „moderní“ architektonické přístupy totiž, dle našeho názoru, často ve jménu „nové formy“  zhoršují obytné kvality stavby.

Zahrada je významným prvkem celého projektu. Byla založená začátkem století a je vzhledem k absolutnímu nedostatku péče v uplynulých padesáti letech ve velmi zdevastovaném stavu se značným procentem náletových dřevin. Její revitalizace počítá vedle nezbytných zdravotních a funkčních zásahů s využitím její stávající podoby ve formě romantické zahrady využívající „tajemných“ zákoutí, která vytvořil čas.